Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP HCM, Trường Cao đẳng Kinh tế TP.

*

1. Giới thiệu về đơn vị:

– Nó đã được quyết định tạo

Trung tâm Thực hành (Trung tâm Đào tạo và Phát triển Công nghệ thuộc Khoa Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) được thành lập theo Nghị quyết số 235 / QĐ – PL ngày 21 tháng 7 năm 2011 do Hiệu trưởng ban hành.Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.(Được đổi tên từ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Lâm theo Nghị quyết số 4832 / QĐ-BGDĐT) là đơn vị có thu trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ trường Cao đẳng. của Kinh tế và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11 năm 2012, trung tâm đổi tên thành Trung tâm Thực hành.

Bạn đang xem: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.

2. CóCông việc và Nhiệm vụ:

2.1 Vị trí Năng lượng:

Tham mưu cho Ban Giám đốc về tổ chức và quản lý các hoạt động thực hành – thực tập, đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất và công nghệ.

– Tổ chức và quản lý các hoạt động: thực hành – thực tập trong trường cho học sinh nhà trường. Đào tạo và tài trợ các lớp ngắn hạn theo nhu cầu của cơ sở và xã hội; Tổ chức sản xuất, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ.

2.2 Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch phát triển toàn diện trung tâm trình ban giám hiệu phê duyệt và tổ chức thực hiện để từng bước nâng cao chất lượng theo định hướng phát triển trường đại học.

– Tổ chức và quản lý việc thực hiện bài tập – quá trình đạt yêu cầu trong trường của học sinh.

Tổ chức các lớp ngắn hạn, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao tay nghề cho những người có nhu cầu đặc biệt trong các lĩnh vực: cơ khí, điện, điện tử. Điện tử, điện lạnh, sửa chữa ô tô, cơ khí, cơ điện tử.

Tổ chức sản xuất các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực kinh tế – kỹ thuật theo đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân có đơn đặt hàng.

Thực hiện việc cấp chứng chỉ, chứng nhận và các văn bản liên quan đến hoạt động của trung tâm theo quy định của nhà nước và của trường.

Thực hiện nhiệm vụ kết hợp đào tạo và ứng dụng khoa học. Phát triển công nghệ và thực hiện các loại hình dịch vụ khoa học, công nghệ và sản xuất; Sử dụng hiệu quả mọi nguồn nhân lực cho trung tâm và nhà trường.

Xem thêm: Bài Hát Chuyện Hẹn Hò (Trần Thiện Thanh), Lời bài hát Chuyện Hẹn Hò

Thực hiện dân chủ, bình đẳng, tuyên truyền theo trình tự, thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm yêu cầu chất lượng của nhiệm vụ được giao theo quy định.

– Tìm kiếm các đối tác kinh doanh liên kết với các ngành nghề phù hợp để hỗ trợ Trường cho việc thực hành, thực tập của giảng viên và sinh viên.

– Đăng ký và tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng, công bố chất lượng các hoạt động của trung tâm trình quản lý chất lượng của trường cũng như các cơ quan có thẩm quyền.

Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản do nhà trường quy định theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kế hoạch bảo dưỡng, khuyến mại định kỳ.

Phối hợp với các đơn vị chức năng về tổ chức, điều hành đảm bảo an ninh, an toàn tại tất cả các khu vực xưởng, phòng do trung tâm quản lý.

Thực hiện các nghĩa vụ và báo cáo thống kê theo quy định.

Xem Thêm: Kinh Nghiệm Du Lịch An Giang Mùa Nước Nổi Tháng 10, Những Điểm Du Lịch An Giang Mùa Nước Nổi

Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.