Hướng dẫn Làm thế nào để tạo một trò chơi Pelmanism

Bài viết mới nhất Đang tải … Đang tải … Đang tải …

Trò chơi Pelmanism trên powerpoint. Với trò chơi này, học sinh sẽ giao 2 ��. Nếu chúng phù hợp (ví dụ: từ mèo và hình ảnh của một con mèo, hoặc bất kỳ từ nào) thì nó được coi là được chọn và chúng sẽ ghi điểm. Nếu không khớp, bạn có thể nhấn lại nút để lưu nó cho lần chọn tiếp theo.

Link download (AD, các thầy cô có thể chỉnh sửa nội dung theo cách dạy của mình:

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi dedang.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.