Hướng dẫn Làm thế nào để bạn tính toán tỷ lệ biểu quyết để bầu ra một nhà lãnh đạo

Số phiếu bầu sẽ được tính và xác định người chiến thắng như thế nào?

Làm thế nào để bạn tính toán tỷ lệ biểu quyết để bầu ra một nhà lãnh đạo

Trên thẻ cử tri đóng dấu xác nhận của cử tri. Ảnh: Văn Dũng / TTXVN

VTV.vn – Người trúng cử phải là ứng viên có số phiếu bầu đạt trên 1/2 tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Quốc hội các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức bắt đầu vào sáng ngày 23 tháng 5 năm 2021. Trong cuộc bầu cử này, hơn 69 triệu cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. để bình chọn.

Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, cử tri trong số 866 người ứng cử sẽ bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đối với đại biểu đại hội nhân dân các cấp, con số cụ thể như sau: trong số 6.199 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu 3.726 đại biểu đại hội nhân dân khu vực. Các cử tri từ 37.468 ứng cử viên đã bầu ra 22.952 đại biểu đại hội đại biểu nhân dân cấp quận. Trong số 405.244 người ứng cử, cử tri đã bầu ra 242.312 đại biểu HĐND xã.

Theo quy định tại Điều 73 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội năm 2015, việc kiểm phiếu phải diễn ra tại điểm bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc lúc 19 giờ cùng ngày. (trong cùng ngày). Trường hợp đặc biệt có thể tiếp tục đến 21 giờ cùng ngày).

* Thủ tục kiểm phiếu

Trước khi mở hòm phiếu, tổ bầu cử phải kiểm kê (kiểm đếm), đóng dấu những phiếu bầu chưa sử dụng và những phiếu bầu cử bị hỏng (nếu có), lập biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử. Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Mẫu số 35 / HĐBC). Tất cả các phiếu không sử dụng, phiếu hỏng đều được đóng dấu và gửi biên bản sử dụng phiếu đến các Ban bầu cử tương ứng. Sau đó, tổ bầu cử mời hai cử tri có học thức, có uy tín trong nhân dân khu vực và không phải là người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội các cấp trong khu vực đến khu vực bỏ phiếu chứng kiến ​​việc mở hòm phiếu. Người ứng cử hoặc người đại diện hợp pháp và các phóng viên có thể chứng kiến ​​tổ kiểm phiếu kiểm phiếu nhưng phải bảo đảm khoảng cách an toàn để tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu.

Tổ trưởng tổ bầu cử mở hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ (nếu có) để thực hiện việc kiểm phiếu.

Tổ bầu cử phân loại phiếu bầu theo màu sắc của phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và màu sắc phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh; màu sắc của lá phiếu của đại biểu hội đồng nhân dân cấp quận; tô màu phiếu bầu của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; Kiểm kê (kiểm đếm) tổng số phiếu bầu trong thùng phiếu để xác định số phiếu đã thu được và giao cho các tổ được chỉ định của tổ bầu cử để bắt đầu kiểm phiếu.

Tổ bầu cử kiểm tra tổng số phiếu bầu so với tổng số cử tri đã bỏ phiếu. Nếu tổng số phiếu thu về bằng hoặc ít hơn số cử tri đã tham gia bỏ phiếu thì tổ bầu cử mới kiểm phiếu. Trường hợp tổng số bài thu được nhiều hơn tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu thì tổ bầu cử kiểm tra lại; Nếu tiếp tục phúc khảo mà tổng số phiếu thu về lớn hơn tổng số cử tri đã bỏ phiếu thì đóng hòm phiếu ngay và báo cáo ngay với Ban bầu cử có liên quan để giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền của Ban bầu cử thì Ban bầu cử phải báo cáo ngay với Ủy ban bầu cử có liên quan để xem xét, quyết định.

* Nguyên tắc xác định người chiến thắng

Kết quả bầu cử được tính trên cơ sở số phiếu bầu hợp lệ và chỉ được công nhận khi có quá nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri của đơn vị tham gia bầu cử, trừ trường hợp bầu cử lại mà số cử tri ở khu vực bầu cử không hạn chế, nếu tỷ lệ tham gia không đạt 1/2 Tổng số cử tri trong danh sách cử tri thì kết quả bầu cử được công nhận mà không cần tổ chức bầu cử lần thứ hai.

Người trúng cử phải là ứng cử viên có trên 1/2 tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Trường hợp số người ứng cử có quá nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ lớn hơn số đại biểu mà đơn vị bầu cử bầu thì người trúng cử là người có số phiếu tín nhiệm cao nhất.

Trong trường hợp hết danh sách trúng cử, có nhiều người cùng số phiếu bầu và hơn số đại biểu được bầu của huyện thì người cao tuổi nhất trúng cử.

* Mời quý độc giả theo dõi chương trình của chúng tôi trên TV Online và VTVGo!

Từ khóa: ứng cử viên trúng cử, đại biểu Quốc hội, ứng cử viên

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi dedang.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.