R cach tinh lai suat chung khoan aca1c38033115a548da00f00b6de056c

Tỷ suất lợi nhuận của một khoản đầu tư là tỷ lệ phần trăm thu nhập của nó (lãi cộng với chênh lệch) trên số tiền đã bỏ ra để đầu tư hoặc cho vay vào đầu kỳ.

Demo: Cách tính lợi nhuận trong cổ phiếu

Những bài viết liên quan

  • Chứng khoán TCD ngày 24 tháng 5 năm 2021
  • Chứng khoán vietcombank 24/05/2021
  • Nguyên tắc kế toán giao dịch cổ phiếu năm 2019 24/05/2021
  • Nhà đầu tư chứng khoán là gì? Kiến thức đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu ngày 24 tháng 5 năm 2021

tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư

Định vị

tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư Là tỷ lệ phần trăm thu nhập (lãi cộng với chênh lệch giá bán) trên số tiền đã chi để đầu tư hoặc cho vay đầu kỳ.

bản chất nóng nảy

Ví dụ một khoản vay cá nhân với lãi suất 10% / năm trả gốc và lãi cuối kỳ, tỷ suất sinh lợi và tỷ suất sinh lợi bằng nhau. Tuy nhiên, tỷ suất sinh lợi không nhất thiết phải bằng tỷ suất sinh lợi.

Khi thời gian đáo hạn của khoản đầu tư bằng thời gian đáo hạn của trái phiếu, tỷ suất sinh lợi sẽ bằng tỷ suất sinh lợi. Nếu ngày đáo hạn của khoản đầu tư khác với ngày đáo hạn của trái phiếu, thì tỷ suất sinh lợi sẽ khác với tỷ suất sinh lợi do chênh lệch giữa giá bán và giá mua trái phiếu. Đọc những kiến ​​thức cơ bản về phân tích kỹ thuật áp dụng trong đầu tư chứng khoán Việt Nam

Xem thêm: Chia sẻ cách xác định giá đất trên thị trường hiện nay chỉ có tăng chứ không có giảm

Đối với trái phiếu dài hạn (30 năm, trái phiếu vĩnh viễn hoặc cổ phiếu không có thời gian đáo hạn cố định), nhà đầu tư sẽ hiếm khi nắm giữ chứng khoán đến ngày đáo hạn hoặc mãi mãi, do đó, lợi tức sẽ không phản ánh chính xác tỷ suất sinh lợi từ việc nắm giữ chứng khoán. Quan trọng nhất là họ quan tâm đến tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư, khi đó ta phải tính tỷ suất lợi nhuận theo công thức sau:

R = (Pt + 1 Pt + C) / Pt x 100%

ở đó:

Pt + 1, Pt lần lượt là giá cổ phiếu tại thời điểm t + 1 và t

C là thu nhập bằng tiền từ việc nắm giữ chứng khoán trong khoảng thời gian từ t đến t + 1.

Ví dụ

Ví dụ, nếu một người đầu năm mua một trái phiếu với giá 95.000 đồng, mệnh giá 100.000 đồng và giá phiếu là 10%, giữ trái phiếu đó trong một năm và sau đó bán với giá 100.000 đồng thì giá trị của nó là bao nhiêu. tỷ suất lợi nhuận của khoản đầu tư này trong một năm? Được:

C = 100.000 x 10% x 1 = 10.000 đồng

R = (Pt + 1- Pt + C) / Ptx100% = (100.000 95.000 + 10.000) / 95.000 x 100% = 15,79%

Ví dụ về đầu tư cổ phiếu: Giả sử đầu năm một nhà đầu tư mua cổ phiếu ACC với giá 35.000 đồng / cổ phiếu, cổ tức năm đó là 30% (Cổ tức tính theo mệnh giá là 10.000 đồng). Cuối năm, giá cổ phiếu là 38000 đồng / cổ phiếu. Đọc địa chỉ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Xem thêm: Stt Kỹ Năng Nghe Tiếng Anh, Nghe Nói Hay Với Các Chuyên Đề

Như vậy, tỷ suất lợi nhuận khi mua cổ phiếu ACC là:

R = (Pt + 1- Pt + C) / Ptx100% = (38,000 35,000 + 3,000) / 100% = 17,14%

phần kết luận:

Tỷ suất sinh lợi là cách tính lãi suất phổ biến nhất của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

(Tham khảo: Sách Lý thuyết tài chính tiền tệ, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi dedang.com

Bạn cũng có thể thích...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.