Hướng dẫn cách tính lương gộp từ thuần ra gộp và ngược lại

Chuyển đổi lương ròng thành tổng ngược lại Chuyển đổi tổng lương thành ròng Đây luôn là vấn đề mà hầu hết các bạn Kế toán – Nhân sự đều quan tâm và cũng gặp nhiều bỡ ngỡ trong quá trình làm việc. Vì vậy, bài viết này sẽ giúp bạn có được kiến ​​thức chuyên sâu về chủ đề này một cách trực quan và dễ hiểu. Bên cạnh đó, Uy cũng sẽ gửi cho bạn một file Excel để tính quy đổi cho hai loại lương này.

Bạn đang xem: Cách Tính Tổng vào Lương Thực

*

Tệp hình ảnh Excel tính toán tiền lương ròng thành tổng và ngược lại

1. Lương ròng và lương gộp là gì?

Lương ròng là tiền lương trừ đi các khoản bảo hiểm cho nhân viên, thuế thu nhập cá nhân hoặc các khoản khấu trừ khác.

Vì thế, Lương gộp = lương ròng + 10,5% phí bảo hiểm; đồng thời, Lương ròng = Tổng lương – 10,5% phí bảo hiểm.

Tổng số tiền lương là tổng thu nhập lương ròng Là thức ăn nhận được.

2. Cách chuyển đổi lương ròng thành tổng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 111/2013 / TT-BTC và Thông tư 92/2015 / TT-BTC, tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động mà khoản này chưa bao gồm thuế thì thu nhập phải trừ thuế được quy đổi. vào thu nhập chịu thuế (còn được gọi là Chuyển đổi lương ròng thành lương gộp) để xác định thu nhập chịu thuế. các bước Chuyển đổi lương ròng thành lương gộp như sau:

2.1. Cách tính thu nhập làm cơ sở chuyển đổi từ lương thực sang lương gộp

Để tính toán thu nhập làm cơ sở cho việc chuyển nhượng, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Thu nhập làm cơ sở chuyển nhượng = thu nhập thực tế + các khoản thanh toán – các khoản giảm trừ (1)

ở đó:

+ thu nhập thực nhậnĐây là tiền lương, không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng và không bao gồm các khoản phụ cấp như sau:

*

+ Thanh toán Thay thếĐó là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động hàng tháng. Ví dụ: tiền thuê nhà, tiền điện, tiền hoặc các khoản phụ cấp nêu trên.

+ Giảm giá Bao gồm: Giảm giá cho gia đình (Bản thân: 9.000.000 VNĐ / tháng; Người phụ thuộc: 3.600.000 đồng / người / tháng); trích quỹ bảo hiểm và quỹ hưu trí tự nguyện; Trích các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

chú ý:

– Trường hợp tiền thuê nhà ở được tính vào các khoản thanh toán thay thế thì tiền thuê nhà ở được tính vào thu nhập để làm căn cứ chuyển khoản theo số tiền thực trả, với điều kiện không vượt quá 15% tổng số tiền đã trả. thu nhập chịu thuế.

2.2. Tính thu nhập chịu thuế cho người lao động

*

2.3 Tính thuế thu nhập cá nhân mà công ty phải nộp cho người lao động

Để tính thuế thu nhập cá nhân mà công ty phải nộp cho người lao động, bạn phải căn cứ vào biểu đồ lũy tiến từng phần theo quy định của Bộ tài chính, cụ thể như dưới đây là cách tính thuế thu nhập cá nhân.

*

2.4 Bài toán ví dụ

Trong năm 2019, theo hợp đồng kinh doanh đã ký giữa ông Hoàng Quốc Uy và trade-union.com.vn:

Lương thực: 35 triệu đồng / tháng Ngoài tiền lương mà anh Uy đã hưởng, công ty còn trả thay anh Uy các khoản sau:

Phí thành viên câu lạc bộ cầu lông: 1 triệu đồng / tháng (do Trade-union.com.vn trả thay)

Bảo hiểm bắt buộc: 2 triệu đồng / tháng.

Xem thêm: Các hãng hàng không quốc tế của Việt Nam năm 2018, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam

Người phụ thuộc: Mẹ già (không có nguồn thu nhập)

Quyên góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Không

trade-union.com.vn có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho Ông Uy.

=> Tính thuế thu nhập cá nhân hàng tháng mà trade-union.com.vn phải nộp cho Mr. Uy?

Giải pháp cho vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn trên, để tính thuế TNCN hàng tháng mà trade-union.com.vn phải nộp (nộp thay) anh Uy, chúng ta chuyển sang phần áp dụng công thức (Đầu tiên) Trên đây là hướng dẫn từng bước tại Mục 2.1; 2,2; 2,3; Thứ tự cụ thể như sau:

+ Bước 1Cách tính thu nhập làm cơ sở chuyển từ lương thuần sang tổng:

Thu nhập chuyển khoản = 35 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 3,6 triệu đồng + 2 triệu đồng) = 21,4 triệu đồng

+ Bước 2: Tính thu nhập chịu thuế cho người lao động

Theo tính toán ở bước 1 và đối chiếu kết quả với bảng quy đổi loại trừ thuế sang thu nhập chịu thuế như mục 2.2 nêu trên, thu nhập chịu thuế của ông Uy được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế = VND (21,4 triệu – 1,65 triệu VND) / 0,8 = 24,8125 triệu VND

+ Bước 3: Thuế thu nhập cá nhân mà trade-union.com.vn phải nộp thay cho anh Uy

Dựa vào kết quả của bước 2, ta thấy thu nhập chịu thuế của ông Uy thuộc bậc 4 của biểu thuế lũy tiến từng phần nêu tại mục 2.3 nêu trên, do đó tính ra số thuế thu nhập chịu thuế mà công ty phải nộp thay cho ông Uy. như sau (ở đây chúng tôi sử dụng phương pháp Tính thứ hai theo tiến độ từng phần):

Số thuế TNDN phải nộp thay ông Uy = 24,8125 triệu đồng x 20% – 1,65 triệu đồng = 3,3125 đồng triệu đồng

=> Như vậy, trade-union.com.vn sẽ phải trích quỹ và nộp thuế thu nhập cá nhân của anh Uy. 3,3125 triệu đồngĐây cũng là khoản được tính vào chi phí được trừ khi chấm dứt hoạt động nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

2.5 Toán cao cấp

Vẫn với nội dung vấn đề (đã nêu ở mục 2.4) và số liệu bổ sung, hợp đồng kinh doanh trade-union.com.vn có thỏa thuận trả tiền thuê nhà cho anh Uy với số tiền 15 triệu đồng / tháng.

Tính số thuế đầu tư mà trade-union.com.vn phải trả thay cho Mr. Uy nếu vấn đề có chứa dữ liệu bổ sung này?

Giải pháp cho vấn đề này như sau:

+ Bước 1Cách tính thu nhập làm cơ sở chuyển từ lương thuần sang tổng:

Thu nhập chuyển khoản = 35 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 3,6 triệu đồng + 2 triệu đồng) = 21,4 triệu đồng

+ Bước 2: Tính thu nhập chịu thuế cho người lao động

Thu nhập chịu thuế = VND (21,4 triệu – 1,65 triệu VND) / 0,8 = 24,8125 triệu VND

+ Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế (không bao gồm tiền thuê):

Thu nhập chịu thuế (không bao gồm tiền thuê nhà) = 24,8125 triệu đồng + 9 triệu đồng + 3,6 triệu đồng + 2 triệu đồng = 39,4125 triệu đồng / tháng

+ Bước 4: Tính số tiền thuê nhà làm căn cứ chuyển tài khoản thuế TNCN

Theo quy định của Bộ luật Lao động, tiền cho thuê nhà ở được tính vào thu nhập làm căn cứ kết chuyển với số tiền thực trả với điều kiện không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế.

Do đó, tiền thuê nhà tính vào thu nhập được xác định làm căn cứ quy đổi tiền lương thuần thành tiền lương gộp như sau:

Tiền thuê nhà cơ sở chuyển nhượng = 39,4125 triệu đồng * 15% = 5,911875 triệu đồng / tháng

Số tiền thuê được bao gồm trong thu nhập làm cơ sở để chuyển tiền lương ròng thành tổng là 5,911875 triệu đồng / tháng (Thay vì 15 triệu đồng / tháng như thỏa thuận giữa trade-union.com.vn và anh Uy).

Sau khi xác định được số tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi tiền lương thuần thành tiền lương gộp, bây giờ là lúc trade-union.com.vn phải tính số thuế thu nhập cá nhân mà trade-union.com.vn phải nộp thay Anh Uy ơi, quy trình tính toán lại giống như mục 2.4, nhưng anh phải cộng số tiền thuê nhà vừa tính ở bước 4 ở trên, trade-union.com.vn đã thanh toán thay cho Mr. Uy vào phương trình tài khoản thu nhập thông thường. Cụ thể như sau:

+ Bước thứ năm: Cách tính thu nhập làm căn cứ để chuyển từ lương thuần sang tổng (tính lại theo giá thuê nhà tính chuyển nhượng):

Thu nhập chuyển nhượng = 35 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,911875 triệu đồng – (9 triệu đồng + 3,6 triệu đồng + 2 triệu đồng) = 27,724375 triệu đồng

+ Bước thứ sáu: Tính thu nhập chịu thuế cho người lao động

Theo tính toán ở bước 1 và đối chiếu kết quả với bảng quy đổi loại trừ thuế sang thu nhập chịu thuế như mục 2.2 nêu trên, thu nhập chịu thuế của ông Uy được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế = (27,724375). triệu đồng – 3,25 triệu đồng) /0,75 = 32,6325 triệu đồng

+ Bước 7: Thuế thu nhập cá nhân mà trade-union.com.vn phải nộp thay cho anh Uy

Căn cứ vào kết quả ở bước 2, ta thấy thu nhập chịu thuế của ông Uy ở bậc 5 của biểu thuế lũy tiến từng phần nêu tại mục 2.3 nêu trên, do đó tính ra số thuế thu nhập chịu thuế mà công ty phải nộp thay cho ông Uy. như sau (ở đây chúng tôi sử dụng phương pháp Tính thứ hai theo tiến độ từng phần):

Số thuế TNDN phải nộp thay ông Uy = 32,6325 1 triệu đồng x 25% – 3,25 triệu đồng = 4908125 triệu đồng

=> Như vậy, trade-union.com.vn sẽ phải trích quỹ và nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho anh Uy tương ứng với vấn đề này. 4,908125 triệu đồngcũng là khoản được tính vào chi phí được trừ khi chấm dứt nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Cách chuyển đổi tiền lương gộp thành tiền lương thuần cho tài khoản thuế TNCN của nhân viên

Để hiểu rõ về cách tính, mời các bạn đọc kỹ bài viết sau ”Cơ sở ứng dụng hàm Excel để tính thuế thu nhập cá nhân“.

Xem thêm: Cách nấu cơm tấm ngon bằng nồi cơm điện

tài liệu rất nóng

Để nhận một tệp excel ở định dạng chuyển đổi ròng thành tổng và ngược lại, bạn có thể tải tệp đó xuống từ liên kết sau: Chứng từ chuyển đổi tiền lương thuần thành lương gộp và lương gộp thành tiền lương thực.

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.