Mẹo hay

Hướng dẫn Cách làm tròn số góc thành độ

R cach lam tron so do goc den do 1d14cca16b2ce6a179c08024a1077b75

Xem tất cả các tài liệu lớp 9: ở đây

  • Sách toán lớp 9 tập 1
  • Sách toán lớp 9 tập 2
  • Bài giải sách bài tập toán lớp 9 |
  • Sách giáo viên toán lớp 9 tập 1
  • Sách giáo viên toán lớp 9 tập 2
  • Sách toán lớp 9 tập 1
  • Sách toán lớp 9 tập 2

Giải bài tập Toán 9 bài 3: Bảng lượng giác sẽ giúp các em giải các bài tập trong sách Toán 9, học tốt môn Toán 9 sẽ giúp các em rèn luyện khả năng tư duy logic và logic, đồng thời hình thành khả năng vận dụng vào các bài học. kết quả của toán học trong cuộc sống và trong các chủ đề khác:

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1, Bài 3 Trang 80: Sử dụng bảng, tìm cotg 47o24.

câu trả lời

cotg 47o24 = 0,9195

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1, Bài 3 Trang 80: Dùng bảng, tìm tg 82o13.

câu trả lời

tg 82o13 = 7,316

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1, Bài 3, Trang 81: Sử dụng bảng để tìm góc nhọn α, xác định cotg α = 3,006.

câu trả lời

cotg α = 3,006 α = 18o 24

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1, Bài 3, Trang 81: Tìm góc nhọn (làm tròn đến độ), cho rằng cos α = 0,5547.

câu trả lời

cos α = 0,5547 α 56o

Bài 18 (Trang 83 SGK Toán 9 Tập 1): Sử dụng bảng lượng giác hoặc máy tính để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến số thập phân thứ tư):

a) sin 40o12; b) cos52o54

c) tg63o36; d) cotg25o18

câu trả lời:

a) Sử dụng bảng lượng giác: sin 40o12 0,6455

Cách bấm máy tính:

Cách làm tròn số góc thành độ

b) cos52o54 0,6032

Cách bấm máy tính:

Cách làm tròn số góc thành độ

c) tg63o36 2.0145

Cách bấm máy tính:

Cách làm tròn số góc thành độ

d) cotg25o18 2.1155

Cách bấm máy tính:

(NB: Vì không có nút để tính cotg trong máy tính, chúng ta phải tính tg trước rồi nhấn phím nghịch đảo.)

Bài 19 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): Sử dụng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x (làm tròn đến phút), cho rằng:

a) sin x = 0,2368; b) cosx = 0,6224

c) tgx = 2,154; d) cotgx = 3,251

câu trả lời:

a) Sử dụng bảng lượng giác sinx = 0,2368 => x 13o42

Cách bấm máy tính:

Cách làm tròn số góc thành độ

b) × 51o31

Cách bấm máy tính:

Cách làm tròn số góc thành độ

c) x 65o6

Cách bấm máy tính:

d) × 17o6

Cách bấm máy tính:

Cách làm tròn số góc thành độ

Bài 20 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): Sử dụng bảng lượng giác (có chỉnh sửa) hoặc máy tính, tìm các tỷ số lượng giác (làm tròn đến số thập phân thứ tư):

a) sin70o13; b) cos25o32

c) tg43o10; d) cotg32o15

câu trả lời:

a) Sử dụng bảng: sin 70o13 0,9410

Cách bấm máy tính:

Cách làm tròn số góc thành độ

b) cos25o32 0,9023

Cách bấm máy tính:

c) tg43o10 0,9380

Cách bấm máy tính:

Cách làm tròn số góc thành độ

d) cotg32o15 1,5850

Cách bấm máy tính:

Cách làm tròn số góc thành độ

Bài 21 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả thành độ), biết rằng:

a) sin x = 0,3495; b) cos x = 0,5427; c) tg x = 1,5142; d) Nhà x = 3,163

câu trả lời:

a) sử dụng bảng sinx 0,3495 => x 20o

Cách bấm máy tính:

b) x 57 độ

Cách bấm máy tính:

Cách làm tròn số góc thành độ

c) x 57 độ

Cách bấm máy tính:

Cách làm tròn số góc thành độ

d) x 18 độ

Cách bấm máy tính:

Bài 22 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): so sánh:

a) sin 20 độ và sin 70 độ; b) cos25o và cos63o15

c) tg 73o20 và tg 45o; d) cotg 2o và cotg 37o40

câu trả lời:

a) Vì 20o <70o nên sin 20o

b) kể từ 25o <63o15 ، cos25o> cos 63o15 (góc tăng, cosin giảm)

c) vì 73o20> 45o, tg73o20> tg45o (gia số góc, gia số tg)

d) Vì 2o <37o40 ، cotg 2o> cotg 37o40 (góc tăng, cotg giảm)

Bài 23 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): Tính toán

Cách làm tròn số góc thành độ

câu trả lời:

(Gợi ý: Sử dụng tính chất lượng giác của hai góc phụ nhau)

một)

Cách làm tròn số góc thành độ

b) tg58o cotg32o = tg58o tg (90o 32o)

= tg58o tg58o = 0

Bài 24 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần:

a) sin78o, cos14o, sin 47o, cos87o

b) tg73o, cotg25o, tg62o, cotg38o

câu trả lời:

(Gợi ý: Có hai cách để làm điều này. Phương pháp đầu tiên là sử dụng máy tính. Phương pháp thứ hai là dùng tính chất lượng giác của hai góc phụ nhau để có cùng tỉ số lượng giác rồi so sánh. Phương pháp 2 nhanh hơn.)

a) ta có: sin 78o = cos12o; sin 47o = cos 43o

Vì 12o <14o <43o <87o

Vì vậy, cos 12o> cos 14o> cos 43o> cos 87o

Suy ra: cos 87o

b) ta có: cotg25o = tg65o; cotg38o = tg52o.

Vì vậy: cotg38o

Bài 25 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): so sánh:

a) tg25o và sin 25o; b) cotg 32o và cos32o

c) tg45o và cos45o; d) cotg60o và sin30o

câu trả lời:

Cách làm tròn số góc thành độ

Bài viết được chia sẻ bởi dedang.com

Bạn cũng có thể thích...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.