R cach lam bai toan tiem can a2fc6f6a03309388181faa7ff4822077

Các dạng bài tập tiệm cận đồ thị của hàm số đã chọn, có đáp án

Trang trước Trang tiếp theo

Phần tiệm cận của sơ đồ hàm số môn toán lớp 12 với các dạng bài tập chọn lọc có trong đề thi THPT quốc gia và hơn 100 bài tập trắc nghiệm có đáp án. Đi tới Xem chi tiết để xem những loại bài viết nào được gần đúng với biểu đồ tốt nhất cho các công việc tương ứng.

Bài học: Cách tìm tiệm cận của đồ thị hàm số – Cô Nguyễn Phương Anh (GVCN)

Cách tìm tiệm cận của đồ thị hàm số

1. Đường tiệm cận ngang

Cho hàm số y = f (x) xác định trong một chu kỳ vô hạn (là một chu kỳ có dạng (a; +), (- ∞; -b) hoặc (-∞; +), đường thẳng y = y0. Đường tiệm cận ngang (hoặc tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số y = f (x) nếu thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau

Cách làm toán tiệm cận

Đình chỉ: Như vậy, để tìm được tiệm cận ngang của đồ thị hàm số, ta chỉ cần tính số hạng của hàm số này tại vô cùng.

2. Đường tiệm cận dọc

Dòng x = x0 được gọi là dòng tiệm cận đứng (hoặc tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y = f (x) nếu thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau

Cách làm toán tiệm cận

Ví dụ 1: Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị của hàm số sau

Cách làm toán tiệm cận

Hướng dẫn:

một. có:

Cách làm toán tiệm cận

là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Cách làm toán tiệm cận

là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

B. có:

Cách làm toán tiệm cận

là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Cách làm toán tiệm cận
Cách làm toán tiệm cận

⇒ Đồ thị của hàm số không có tiệm cận đứng

c. có:

Cách làm toán tiệm cận

Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

Cách làm toán tiệm cận

⇒ x = 1/2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

p>Ví dụ thứ hai: Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị của hàm số sau

Cách làm toán tiệm cận
Cách làm toán tiệm cận

Hướng dẫn:

một. có:

Cách làm toán tiệm cận
Cách làm toán tiệm cận

⇒ p = 1; y = -1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.

B. có:

Cách làm toán tiệm cận
Cách làm toán tiệm cận

⇒ p = 4; y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Cách làm toán tiệm cận
Cách làm toán tiệm cận

⇒ x = -1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Ví dụ 3: Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị của hàm số sau

một.

Cách làm toán tiệm cận

B.

Cách làm toán tiệm cận

Hướng dẫn:

một. Đồ thị của một hàm không có tiệm cận đứng

Cách làm toán tiệm cận
Cách làm toán tiệm cận

⇒ y = 11/2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

B. Đồ thị của một hàm không có tiệm cận đứng

Cách làm toán tiệm cận
Cách làm toán tiệm cận

⇒ y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Tìm tham số m để hàm số có một tiệm cận là

Ví dụ 1.(THPT Chuyên Pao Lok – Lâm Đồng 2017). Xem xét công việc

Cách làm toán tiệm cận

. Đồ thị hàm số lấy trục hoành và trục tung làm trục hoành và tiệm cận đứng. Tính giá trị của biểu thức P = m + n.

Hướng dẫn

Đồ thị của hàm số có tiệm cận ngang y = m + 1 và tiệm cận đứng x = n – 1. Do đó, đồ thị của hàm số nhận trục tung x = 0 và trục hoành y = 0 là các tiệm cận đứng nếu và chỉ. nếu

Cách làm toán tiệm cận

Ví dụ 2 (THPT Chuyên Tây Nguyên 2017 L2). Tìm m để đồ thị của hàm số

Cách làm toán tiệm cận

Có hai loại không triệu chứng dọc.

Hướng dẫn

Ta có x2 – 3x + 2 = 0 x = 1 hoặc x = 2

Để x = 1 và x = 2 là các tiệm cận của đồ thị hàm số thì x = 1 và x = 2 không phải là nghiệm của tử số mx3 – 2. Nghĩa là:

Cách làm toán tiệm cận

Ví dụ 3: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị của hàm số

Cách làm toán tiệm cận

Nó có một tiệm cận ngang nhưng không có tiệm cận đứng.

Hướng dẫn

Cách làm toán tiệm cận

Vậy y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Do đó, để đồ thị của hàm số có tiệm cận ngang mà không có tiệm cận đứng thì

Phương trình x2 – 4x + m = 0 vô nghiệm Δ ‘<0 ⇔ 4 - m <0 ⇔ m> 4

Xem thêm các dạng bài tập toán lớp 12 có trong đề thi THPT quốc gia khác:

Giới thiệu kênh YouTube của tôi

Trang trước Trang tiếp theo

Hướng dẫn giải các dạng toán tiệm cận cho đồ thị hàm số

xem thêm

Lý thuyết không có triệu chứng

Đường thẳng y = y0 được gọi là tiệm cận ngang (ký hiệu là tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số y = f (x) nếu

hoặc

Cách làm toán tiệm cận

Đường thẳng x = x0 được gọi là tiệm cận đứng (kí hiệu là tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y = f (x) nếu thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau:

Cách làm toán tiệm cận

Lý thuyết không có triệu chứng

Tóm tắt kiến ​​thức cơ bản về lý thuyết tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số trong chương trình toán THPT:

Định nghĩa đường tiệm cận ngang

Cho hàm số y = f (x) xác định trong một chu kỳ vô hạn (là một chu kỳ có dạng (a; +), (- ∞; -b) hoặc (-∞; +), đường thẳng y = y0 là a đường đồng mức. Tiệm cận ngang (hoặc tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số y = f (x) nếu thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau

Với các giải pháp tốt nhất để tìm ra một tiệm cận là gì? Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số và các dạng bài tập.

tiệm cậnNó là một thuật ngữ mô tả các hành vi vô hạn, bao gồmtiệm cậntình cờ,tiệm cậnSự cương cứng. Ví dụ, giả sử chúng ta quan tâm đến thuộc tính hàm f (n) khi n rất lớn. … hàm f (n) được cho là “tiệm cận tương đương với n2, khi n → ∞”. Kí hiệu f (n) ~ n2 cũng được đọc là “f (n) tiệm cận đến n2”. Cho đồ thị của hàm số (C) y = f (x) có tập xác định là D

Bài viết được chia sẻ bởi dedang.com

Bạn cũng có thể thích...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.