R cach lam bai tap tieng anh lop 7 cf0d7f17de5e22fd1fcf56e0c4016d52
Unit 1: Back to school

 • Question 1 Unit 1 Trang 3 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7
 • A unit “Friends” 1 trang 3 SBT Tiếng Anh 7
 • Question 2 Unit 1 Trang 3 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7
 • Question 3 Unit 1 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7
 • Câu hỏi 4 Unit 1 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7
 • Câu hỏi 5 Unit 1 Trang 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7
 • Câu hỏi 6 Unit 1 Trang 5 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7
 • Câu hỏi 1 Unit 1 Trang 6 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7
 • B. “Tên và địa chỉ” Học phần 1 trang 6 SBT Tiếng Anh 7
 • Câu hỏi 2 Unit 1 Trang 7 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7

Mô-đun 2: Thông tin cá nhân

 • Câu hỏi 1 – Bài 2 Trang 11, Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7
 • Câu hỏi 2 Unit Two Trang 11 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7
 • một. Bài 2 “Phone Numbers” Trang 11 SBT Tiếng Anh 7
 • Câu hỏi 3 Unit Two Trang 12 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7
 • Câu hỏi 4 Unit Two Trang 12 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7
 • Câu hỏi 5 Unit Two Trang 12 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7
 • Câu hỏi 6 Unit Two Trang 13 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7
 • Câu hỏi 7 Unit Trang 13 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7
 • Câu hỏi 8 Unit Two Trang 13 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7
 • Câu hỏi 1, bài 2, trang 15, Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7

Bài 3: Ở nhà

 • một. What a Beautiful Home Unit 3 trang 20 SBT Tiếng Anh 7
 • B. “The Hoa Family” Unit 3 trang 23 SBT Tiếng Anh 7

tự kiểm tra 1

 • Tự kiểm tra 1 trang 28 SBT Tiếng Anh 7

Bài 4: Ở trường

 • một. Các bảng Unit 4 Trang 31 SBT Tiếng Ả Rập 7
 • B. Thư viện Unit 4 Trang 35 SBT Tiếng Anh 7

Unit 5: Work and Play

 • A Unit In Class 5 tr.41 SBT Tiếng Anh 7
 • B. “It’s Vacation Time” Unit 5 trang 46 SBT Tiếng Anh 7

Bài 6: Sau giờ học

 • một. “What do you do” Unit 6 trang 50 SBT Tiếng Anh 7
 • B. “Let’s go” Unit 6 Trang 54 SBT Tiếng Anh 7

tự kiểm tra 2

 • Tự kiểm tra 2 trang 60 SBT Tiếng Anh 7

Bài 7. Thế giới công việc

 • một. Student Work Unit 7 trang 63 SBT Tiếng Anh 7
 • B- Unit “The Worker” 7 trang 67 SBT Tiếng Anh 7

Bài 8: Vị trí

 • một. “Question for the Way” Unit 8 Trang 7 SBT Tiếng Anh 7
 • B. At the Post Office Unit 8 trang 75 SBT Tiếng Anh 7

Bài 9: Vào và ra khỏi nhà

 • một. Module A Holiday In Nha Trang 9 tr.79 SBT Tiếng Anh 7
 • B. Neighbours Unit 9 Trang 82 SBT Tiếng Anh 7

Tự kiểm tra 3

 • Tự kiểm tra 3 trang 87 SBT Tiếng Anh 7

Bài 10: Sức khỏe và Vệ sinh

 • Bài “Vệ sinh cá nhân” 10 trang 89 SBT Tiếng Ả Rập 7
 • B. Bad Toothache Unit 10 trang 92 SBT Tiếng Anh 7

Bài 11: Giữ gìn sức khỏe, giữ gìn sức khỏe

 • một. Bài “Kiểm tra” 11 trang 98 SBT Tiếng Ả Rập 7
 • B. “Chuyện gì xảy ra với bạn vậy?” Unit 11 Trang 103 SBT Tiếng Ả Rập 7

Unit 12: Let’s eat!

 • một. “Chúng ta ăn gì?” Unit 12 Trang 107 SBT Tiếng Anh 7
 • B. Our Food Unit 12 trang 111 SBT Tiếng Anh 7

Bài 13: Hoạt động

 • một. SGK Toán 13 trang 117 SBT Tiếng Anh 7
 • B. “Come and Play” Unit 13 trang 120 SBT Tiếng Anh 7

tự kiểm tra 4

 • Tự kiểm tra bài 4 Trang 115 SBT Tiếng Anh 7

Bài 14: FREETIME FUN

 • một. TV Time Unit 14 trang 124 SBT Tiếng Ả Rập 7
 • B. “What’s in” Unit 14 tr.129 SBT Tiếng Anh 7

Unit 15: Exit

 • một. “Trò chơi điện tử” Unit 15 trang 134 SBT Tiếng Anh 7
 • B – In the City Unit 15 trang 137 SBT Tiếng Anh 7

Bài 16: Con người và địa điểm

 • A – “Những nơi nổi tiếng ở châu Á” Unit 16 trang 142 SBT Tiếng Anh 7
 • B. “Celebrity” Unit 16 Trang 148 SBT Tiếng Anh 7

tự kiểm tra 5

 • Tự kiểm tra 5 Trang 152 SBT Tiếng Anh 7

Mục lục – Học tốt lớp 7 – Sách bài tập lớp 7 – Tiếng anh lớp 7

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi dedang.com

Bạn cũng có thể thích...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.