Hướng dẫn Cách đặt câu lớp 4

Luyện từ và câu: Cách tạo câu Luyện từ và câu Luyện tập: Cách đặt câu Trang 92 SGK Tiếng Việt 4 Tập 2. Câu 1. Đổi các câu sau thành câu liền Câu 2. Đặt câu phù hợp với các tình huống. Các trường hợp sau Câu 3. Đặt câu động lực phù hợp với yêu cầu sau Câu 4. Xác định tình huống có thể sử dụng các câu động viên trên.

Các video liên quan

Bài viết được chia sẻ bởi dedang.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.