Ghi chú an toàn

Quy trình cắt bao quy đầu an toàn thường bao gồm 5 bước, được bác sĩ thực hiện cẩn thận bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu; Vết cắt thẩm mỹ, không đau; Tốc độ thực hiện, tốc độ chữa lành vết thương. Thủ thuật cắt bao quy đầu an toàn “Tuần hoàn” là cụm […]

Read More